Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Antik poesi i svensk översättning: två studier

  • Mogren, Jan
  • Antik poesi i svensk översättning : två studier. – Lund : Gleerup, 1963. – (Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis ; 1962/1963:1)
  • Bl.a. om Johan Henric Kellgren, Gustaf Regnér, Gudmund Jöran Adlerbeth och Johan Vindician Tranér