Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Järv, Harry

  • Järv, Harry
  • Järv, Harry. – Höganäs : Wiken, 1993
  • Ingår i: Författaren själv : ett biografiskt lexikon av och om 1189 samtida svenska författare. – s. 180