Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hjalmar R Gullberg

  • Fehrman, Carl
  • Hjalmar R Gullberg
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 17 (1967/68), s. 394-403
  • Innehåll:

    Se fulltext