Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om smickret, och om dess tvänne mäst lysande epoker

  • Voltaire
  • Om smickret, och om dess tvänne mäst lysande epoker / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1794: nr 262 (15/11), nr 264 (18/11), nr 270 (25/11)
  • Originaltitel: Dictionnaire philosophique portatif : Flatterie
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1764
  • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 8, Kommentar till del IV-V, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1964-1969, s. 507-516