Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Som blad för stormen: komedi i 4 akter

  • Giacosa, Giuseppe
  • Som blad för stormen : komedi i 4 akter / öfversatt af Erik Thyselius
  • Kungliga Dramatiska Teatern 22/4 1903
  • Originaltitel: Come le foglie
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1900
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3042