Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dumboms lefverne

  • La Monnoye, Bernard de
  • Dumboms lefverne / fri öfwersättning af Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 253 (1/11)
  • Originaltitel: Chanson sur le fameux la Palisse
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1770
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 165-171  -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 323-329