Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skaldekonsten: imitation af Horatii Ars Poëtica ...

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Skaldekonsten : imitation af Horatii Ars Poëtica ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1788: nr 271 (19/11)
  • Originaltitel: Ars poetica (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Varianttitel: Början af Horatii bref til pisonerne
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 100-talet f.Kr.
  • Reviderad version med titel "Början af Horatii bref til pisonerne" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 298-302   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 291-295