Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Horatii I:sta Ode i I:sta Boken ...

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Horatii I:sta Ode i I:sta Boken ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1790: nr 145 (28/6)
  • Originaltitel: Carmina (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Varianttitel: Horatii I. Ode, I. Boken : Till Maecenas
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
  • Reviderad version med titel "Horatii I. Ode, I. Boken. Till Maecenas" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 271-273   -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 283-285