Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Byxorne: saga : som täflat för Priset i Sällskapet: Pro Sensu Communi, år 1788

  • Byxorne : saga : som täflat för Priset i Sällskapet: Pro Sensu Communi, år 1788 / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1791: nr 151 (5/7)
  • Originalspråk: Danska
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 134-145  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 265-274