Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Til Cynthia: Propertii 15 Eleg. i 2 Boken

 • Propertius
 • Til Cynthia : Propertii 15 Eleg. i 2 Boken / fri öfwersättning af Johan Henric Kellgren
 • Ingår i: Svenska Parnassen. – 1784: andra stycket (feb), s. 42-52
 • Originaltitel: Monobiblos (urval)
 • Originalspråk: Latin
 • Varianttitel: Propertii XV. Elegie, II. Boken
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 28 f.Kr.
 • Innehåll:

  Med latinsk paralleltext och "Öfversättarens anmärkning" (s. 50-52) signerad "J.H.K."

 • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 308-321  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 197-208