Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På nåd och onåd: komedi i 4 akter

  • Giacosa, Giuseppe
  • På nåd och onåd : komedi i 4 akter / öfversatt af Erik Thyselius
  • Kungliga Dramatiska Teatern 28/1 1890
  • Originaltitel: Resa a dicrezione
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2714