Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Primadonnan: komedi i 3 akter

  • Brandes, Edvard
  • Primadonnan : komedi i 3 akter / öfversatt af Erik Thyselius
  • Vasateatern 28/10 1903
  • Originaltitel: Primadonna
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2655