Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ode till Grefve G. F. G---g

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Ode till Grefve G. F. G---g / "öfwersättning" af Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Del 4 (1781), s. 90-93
  • Originaltitel: Carmina (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Varianttitel: Till Grefve Gyllenborg
  • "Uppslaget till sin dikt har Kellgren, som han själv angett i noten, hämtat från Horatius' andra ode i fjärde boken ..."  -  Reviderad version (med titel "Till Grefve Gyllenborg") i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 34-37   -  Även i: Johan Hernric Kellgren: Samlade skrifter,  Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 104-107