Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Propertii 6 Elegie, I. Boken: till Tullus

  • Propertius
  • Propertii 6 Elegie, I. Boken : till Tullus / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1781: nr 36 (13/2)
  • Originaltitel: Monobiblos (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 28 f.Kr.
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 303-305  -    Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 125-127