Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Något att läsa för ungt folk

  • Gellert, Christian Fürchtegott
  • Något att läsa för ungt folk / imiteradt från tyskan af Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 180 (10/8)
  • Originaltitel: Der sterbende Vater
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Konsten att göra lycka : huru man må ungt folk enfalleligen förehålla
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
  • Reviderad version med titel "Konsten att göra lycka : huru man må ungt folk enfalleligen förehålla" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 161-163  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 76-78