Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den trogne trolöse

  • Bernis, François-Joachim de Pierre de
  • Den trogne trolöse / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 169 (28/7)
  • Originaltitel: L'inconstance pardonnable
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Den obeständige trogne
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1779
  • Reviderad version med titel "Den obeständige trogne" i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 130  - Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter,  Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939,  s. 74-75