Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ode öfver Christus

  • Ode öfver Christus / öfwersättning från fransyskan, J.H. Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1779: nr 69 (6/4)
  • Originaltitel: Le Christ
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
  • Nya upplagor: Stockholm : Joh. C. Holmberg, 1800 ; Nyköping : P.E. Winge, 1818
  • Reviderad version i: Samling af svenska vitterhets-stycken, Första delen, Stockholm : Johan A. Carlbohm, 1789, s. 18-23   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande år 1778, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1938-1939, s. 16-21