Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Våren: imitation af Horatii Ode 4 i Bok I

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Våren : imitation af Horatii Ode 4 i Bok I / öfwersättning af Hr Joh. Henr. Kjellgren
  • Ingår i: Samlaren. – 1777: St. 134 (21/6)
  • Originaltitel: Carmen (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 230  -   Även i Johan Henric  Kellgren: Samlade skrifte, Del 1, Ungdomsskrifter,Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 180-184