Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mänskliga lifvet

  • Voltaire
  • Mänskliga lifvet / fri öfwersättning Johan Henric Kellgren. – Stockholm : tryckt hos Anders Jacobson Nordström, 1781
  • Ingår i: Vitterhets-nöjen. – Fjerde delen, s. 20-30
  • Originaltitel: Précis de l'ecclésiaste et du cantique de cantiques
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1759
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 3, s. 94-103  -  Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 131-139