Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mit olycks-mått är fullt, den styrcka Snillet kände...: af ett bekant ställe hos H. de Voltaire

  • Voltaire
  • Mit olycks-mått är fullt, den styrcka Snillet kände... : af ett bekant ställe hos H. de Voltaire / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 12 (30/6)
  • Originaltitel: Épître à M. de la Faluère de Génonville ... sur une maladie (utdrag)
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1719
  • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 82