Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ode öfver lifvet

  • Fredrik II, kung av Preussen
  • Ode öfver lifvet / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 10 (31/5)
  • Originaltitel: La vie est un songe
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1760
  • Även i: Johan Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 78-81