Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Horat. Carm. Lib. I. Ode XXVI

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Horat. Carm. Lib. I. Ode XXVI / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Åbo tidning. – 1774: nr 1 (15/1)
  • Originaltitel: Carmina (urval)
  • Originalspråk: Latin
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 23 f.Kr.
  • Reviderad version i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796, Del 2, s. 284   -   Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 43-44