Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Flyg yra fjäril ...

  • Saint-Lambert, Jean François de
  • Flyg yra fjäril ... / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Åbo tidning. – 1775: nr 7 (15/4)
  • Originaltitel: Volez papillon libertin
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1769
  • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 1, Ungdomsskrifter, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1936-1937, s. 35