Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Då jag detta år ofta i sällskaper

  • Helvétius, Claude Adrien
  • Då jag detta år ofta i sällskaper / öfwersättning Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Stockholms Posten. – 1780: nr 96 (29 april)
  • Originaltitel: De l'esprit (utdrag)
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1758
  • Även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1940-1944, s. 130-132