Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Andromaque: opera i 3 acter

  • Pitra, Louis Guillaume
  • Andromaque : opera i 3 acter / den 1:a akten öfversatt af J. H. Kellgren, den 2:a af A. F. Ristell, den 3:e a af A. N. Edelcrantz ; musik André Grétry. – Stockholm : Joh. Chr. Holmberg, 1785
  • Originaltitel: Andromaque
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1780
  • Se även: F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 128, nr. 83 samt Ytterligare rättelser s. 688, n. 83: Andromaque. Den 1:a akten öfversatt af J. H. Kellgren, den 2:a af A.F. Ristell, den 3:e af A. N. Clewberg