Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Alceste: opera uti tre acter

  • Calzabigi, Raniero de
  • Alceste : opera uti tre acter / 3:dje akten öfversatt af J.H. Kellgren efter Marie François Louis Gand Leblanc Roullets franska version ; musiken af Christoph Willibald von Gluck. – Stockholm : kungl. tryckeriet, 1781
  • Originaltitel: Alceste
  • Originalspråk: Italienska
  • Källtitelns språk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1767
  •  Akt 3 även i: Johan Henric Kellgren: Samlade skrifter, Del 7: halvband 2: häfte 1, Kommentar till teaterstycken, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1981, s.19-27  -  se även F. A. Dahlgren: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863, Stockholm : Norstedt, 1866, s. 123, nr. 41