Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skrifter: Del I (Poetiska och prosaiska skrifter) ; Del II (Dramatik. Kommentarer och ordförklaringar)

  • Kellgren, Johan Henric
  • Skrifter : Del I (Poetiska och prosaiska skrifter) ; Del II (Dramatik. Kommentarer och ordförklaringar) / under redaktion av Carina och Lars Burman. – Stockholm : Atlantis, 1995
  • Innehåll:

    Se fulltext: Skrifter I-II     

  •