Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Samlade skrifter

  • Kellgren, Johan Henric
  • Samlade skrifter. – Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 1923-