Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Joh. Henr. Kellgrens Samlade skrifter

  • Kellgren, Johan Henric
  • Joh. Henr. Kellgrens Samlade skrifter. – Stockholm : Johan Pehr Lindh, 1796
  • Varianttitel: Samlade skrifter
  • Utgivna av Christian Lengblom och Gustaf Regnér