Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kellgrens rytm: en litteraturhistorisk undersökning

  • Gyllenbåga, Nils H.
  • Kellgrens rytm : en litteraturhistorisk undersökning. – Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1943
  • Diss. Stockholm : Stockholms högskola