Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kellgren: skalden och kulturkämpen

  • Ek, Sverker
  • Kellgren : skalden och kulturkämpen. – Stockholm : Natur och kultur, 1965-1980
  • Innehåll:

    D. 1, Hans utveckling fram till segern med Gustaf Wasa 1786 / Sverker Ek. 1965 ; D. 2, Hans utveckling efter segern med Gustaf Wasa 1786 / Ingrid och Sverker Ek. 1980