Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättaren Johan Henric Kellgren

  • Burman, Carina
  • Översättaren Johan Henric Kellgren
  • Ingår i: Den litterära textens förändringar : studier tillägnade Stina Hansson. - Eslöv : Östlings bokförlag Symposion, 2007. - s. 349-363