Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den behornade Mose: om översättningsproblem

  • Järv, Harry
  • Den behornade Mose : om översättningsproblem
  • Ingår i: Horisont. – 1975: 6, s. 1-13
  • Även i: Harry Järv : Konst är kvalitet, Lund : Cavefors, 1979