Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättningarna: skönheten och troheten

  • Järv, Harry
  • Översättningarna : skönheten och troheten
  • Ingår i: Dagens Nyheter. – 31/3 1971
  • Med titeln ”Skönheten och troheten” omtryckt i: Harry Järv : Frihet jämlikhet konstnärskap, Staffanstorp : Cavefors, 1974