Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Äldre västgötalagen: den äldsta boken på svenska

  • Järv, Harry
  • Äldre västgötalagen : den äldsta boken på svenska
  • Ingår i: Fenix. – 13 (1997): 2, s. 3-18