Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Glühende Rätsel = Glödande gåtor: en diktcykel

  • Sachs, Nelly
  • Glühende Rätsel = Glödande gåtor : en diktcykel / i svensk tolkning av Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1966
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1964
  • Innehåll: Denna natt (Diese Nacht) ; Av och an (Auf und ab) ; Ingenting att göra (Nichtstun) ; Jag tvättar (Ich wasche) ; Glimt av ljus (Lichterhelle) ; Innanför dörren (Hinter der Tür) ; Vi binder (Wir winden) ; Endast döendet (Nur sterben) ; Denna telegrafi (Diese Telegraphi) ; Ropar du (Rufst du) ; Tidens inälvor (Ausgeweidet) ; De kvarlevande (Die Fortlebenden) ; Ensamhet (Einsamkeit) ; Ditt namn (Dein Name) ; Bäddarna (Die Betten) ; När jag (Wenn ich) ; Ni talar (Ihr spricht) ; Furstinnor (Fürstinnen) ; Mina systrar (Verzeiht ihr) ; Ur blicken bortskaffas (Schnell ist der Tot) ; Gråt (Weine) : Plötsligt slutar (Im Augenblick schliesst) ; Min kärlek (Meine Liebe) ; I den förhäxade skogen (Im verhexten Wald) ; Sjuka (Kranke) ; Mina älskade döda (Meine geliebten Toten) ; Medan (Während) ; Aftonvida förblödande (Abendweites verbluten) ; Ständigt åter (Immer wieder) ; De talar snö (Sie reden Schnee)
  • Parallelltext på svenska och tyska