Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konsten att översätta noter

  • Järv, Harry
  • Konsten att översätta noter
  • Ingår i: Svart på vitt. – 1985: 1, s. 16-17