Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Makten

  • Kuisma, Leena
  • Makten / översättning Harry Järv
  • Ingår i: Fenix. – 1984: 1, s. 17
  • Originalspråk: Finska