Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Betydande böcker från vår egen tid: 72 bokläsare presenterar var sin bok

  • Betydande böcker från vår egen tid : 72 bokläsare presenterar var sin bok / översättning Harry Järv. – Vasa : Horisont, 1966. – (Horisonts småskrifter ; 7)
  • Originalspråk: Finska
  • Innehåll:

    Huvudsakligen originalbidrag på svenska. Följande bidrag är översätta anonymt från finska av Harry Järv: s. 66-67: Marja Niiniluoto ; s. 77-78: Irma Rantavaara ; s. 94-95: Jouko Tyyri