Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Åsikter och avsikter: egna och andras

  • Järv, Harry
  • Åsikter och avsikter : egna och andras. – Vasa : Scriptum, 2002