Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Karin Alin: nekrolog

  • Lundblad, Jane
  • Karin Alin : nekrolog
  • Ingår i: Författaren. – 1974: 6, s. 20