Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Prometheus’ eld: försvar mot maktmissbruk från mytisk tid till 1900-talet

  • Järv, Harry
  • Prometheus’ eld : försvar mot maktmissbruk från mytisk tid till 1900-talet. – Stockholm : Atlantis, 1998