Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi 1981-1987

  • Olrog Hedvall, Yvonne
  • Bibliografi 1981-1987. – Stockholm : Atlantis, 1987
  • Ingår i: Humanismen som salt & styrka : bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv. – s. 551-579