Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Trollkarl eller lärling?: om krafter och maktstrukturer i samhället

  • Järv, Harry
  • Trollkarl eller lärling? : om krafter och maktstrukturer i samhället. – Stockholm : Atlantis, 1986