Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Enfald eller mångfald: om tolerans och toleransgränser

  • Järv, Harry
  • Enfald eller mångfald : om tolerans och toleransgränser. – Stockholm : Atlantis, 1982