Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Harry Järv: tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi utgiven till 60-årsdagen den 27 mars 1981

  • Olrog Hedvall, Yvonne
  • Harry Järv : tryckta skrifter 1939-1980 : bibliografi utgiven till 60-årsdagen den 27 mars 1981. – Stockholm : Kungliga biblioteket, 1981. – (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis ; 35)