Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konst är kvalitet: kulturpolitiska inlägg och utblickar

  • Järv, Harry
  • Konst är kvalitet : kulturpolitiska inlägg och utblickar. – Lund : Cavefors, 1979