Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Borgaren adelsman: komedi i 3 akter

  • Molière
  • Borgaren adelsman : komedi i 3 akter / öfversatt af Erik Thyselius
  • Kungliga Dramatiska Teatern 21/2 1908
  • Originaltitel: Le bourgeois Gentilhomme
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1670
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 211