Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Die Kafka-Literatur: eine Bibliographie

  • Järv, Harry
  • Die Kafka-Literatur : eine Bibliographie. – Malmö : Cavefors, 1961