Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Varaktigare än koppar: från Homeros till Kafka : författarporträtt

  • Järv, Harry
  • Varaktigare än koppar : från Homeros till Kafka : författarporträtt. – Malmö : Cavefors, 1962